Interface BGPRouteEntryExportParameters

  • Method Detail

   • getToPeerId

    PeerId getToPeerId()
    Peer id of Peer route entry destiny.
    Returns:
    peer Id of announcer Peer
   • getToPeerRole

    PeerRole getToPeerRole()
    Peer id of Peer route entry destiny.
    Returns:
    peer Role of announcer Peer
   • getToPeerLocalAs

    @Nullable org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.ietf.params.xml.ns.yang.ietf.inet.types.rev130715.AsNumber getToPeerLocalAs()
    Peer local AS of Peer route entry destiny.
    Returns:
    peer Local AS of destiny Peer
   • getRouteKey

    String getRouteKey()
    Destination Route Key.
    Returns:
    routeKey